Hlavná stránka Spoločnosť Org. štruktúra Kontakt
Hlavné menu
Hlavná stránka Najnovšie oznamy Etický kódex a plán NTK Často kladené otázky
Oddelenia fyz. ochrany
Oddelenie FO Mochovce Oddelenie FO Bohunice Oddelenie FO Vojany Oddelenia FO Nováky Oddelenie FO Trenčín Oddelenie FO Bratislava
Ponuka zamestnania
Všeobecné podmienky Strážnik jadrových zariadení Strážnik Voľné pracovné miesta

Oddelenie FO Nováky

Elektrárne Nováky, závod Zemianske Kostoľany sa nachádzajú v blízkosti nováckych baní a nováckych chemických závodov v okrese Prievidza. Tvoria jednu z organizačných jednotiek Slovenských elektrární. Elektrárne Nováky (ENO) s celkovým inštalovaným výkonom 522,4 MW elektrického výkonu a značným podielom výroby tepla pre priemysel a obyvateľstvo sú zaradené na druhé miesto medzi tepelnými elektrárňami v rámci SE, a.s. Pracujú na báze hnedého uhlia a lignitu vyťaženého v slovenských baniach, ťaženého prevažne v regióne hornej Nitry. Hlavným predmetom činnosti Elektrární Nováky je výroba a rozvod elektrickej energie a tepla.

Od 1.8.2005 zabezpečujú ochranu závodu, jeho majetku, odlúčených objektov a zariadení zamestnanci spoločnosti OaBSE, a.s. Mochovce - oddelenie fyzickej ochrany Nováky. K tomuto účelu je zriadené operačné stredisko vybavené kamerovým systémom, samostatné strážne stanovištia a motorizovaná jednotka k vykonávaniu zásahov v prípade narušenia.

Oddelenie fyzickej ochrany vykonáva aj ďalšie špecifické činnosti podľa požiadaviek odberateľa ako ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase, obsluhu cestnej váhy k sledovaniu a fakturácií dovážaných a vyvážaných komodít, obsluhu elektronického systému prechodu materiálu cez vrátnice a vydávanie vstupov do závodu pre dodávateľov. Finančné ohodnotenie zamestnancov je realizované v závislosti od výkonu zastávanej funkcie s rôznymi druhmi príplatkov a výhod stanovených v Kolektívnej zmluve. Samotný výkon fyzickej ochrany je vykonávaný nepretržite počas 12-hodinových denných a nočných zmien a k dispozícii sú služobné motorové vozidlá.

Zamestnanci sú pri prijatí do zamestnania vyškolení v oblasti BOZP a PO, zaškolení priamym nadriadeným na pracovnom mieste a vystrojení novými uniformami. Je vytvorené kultúrne a odpovedajúce pracovné prostredie so zabezpečením šatní, osobnej hygieny celoročne s teplou vodou a závodným stravovaním vo forme teplých obedov. V prípade potreby je v areály závodu možnosť zabezpečenia lekárskeho ošetrenia. Doprava zo zamestnania je zabezpečovaná priamo spred závodu autobusovou dopravou.

Fotogaléria Nováky
eno.jpg

< späť
oabse oabse oabse oabse oabse oabse oabse