Hlavná stránka Spoločnosť Org. štruktúra Kontakt
Hlavné menu
Hlavná stránka Najnovšie oznamy Etický kódex a plán NTK Často kladené otázky
Oddelenia fyz. ochrany
Oddelenie FO Mochovce Oddelenie FO Bohunice Oddelenie FO Vojany Oddelenia FO Nováky Oddelenie FO Trenčín Oddelenie FO Bratislava
Ponuka zamestnania
Všeobecné podmienky Strážnik jadrových zariadení Strážnik Voľné pracovné miesta

Oddelenie FO Nováky

Spoločnosť OaBSE - oddelenie fyzickej ochrany Nováky zabezpečuje ochranu závodu, jeho majetku a odlúčených objektov. K tomuto účelu je zriadené operačné stredisko vybavené kamerovým systémom, samostatné strážne stanovištia a motorizovaná jednotka k vykonávaniu zásahov v prípade narušenia.

Oddelenie fyzickej ochrany vykonáva aj ďalšie špecifické činnosti podľa požiadaviek odberateľa ako ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase, obsluhu cestnej váhy k sledovaniu a fakturácií dovážaných a vyvážaných komodít, obsluhu elektronického systému prechodu materiálu cez vrátnice a vydávanie vstupov do závodu pre dodávateľov. Finančné ohodnotenie zamestnancov je realizované v závislosti od výkonu zastávanej funkcie s rôznymi druhmi príplatkov a výhod stanovených v Kolektívnej zmluve. Samotný výkon fyzickej ochrany je vykonávaný nepretržite počas 12-hodinových denných a nočných zmien a k dispozícii sú služobné motorové vozidlá.

Zamestnanci sú pri prijatí do zamestnania vyškolení v oblasti BOZP a PO, zaškolení priamym nadriadeným na pracovnom mieste a vystrojení novými uniformami.

< späť
oabse oabse oabse oabse oabse oabse oabse