Hlavná stránka Spoločnosť Org. štruktúra Kontakt
Hlavné menu
Hlavná stránka Najnovšie oznamy Etický kódex a plán NTK Často kladené otázky
Oddelenia fyz. ochrany
Oddelenie FO Mochovce Oddelenie FO Bohunice Oddelenie FO Vojany Oddelenia FO Nováky Oddelenie FO Trenčín Oddelenie FO Bratislava
Ponuka zamestnania
Všeobecné podmienky Strážnik jadrových zariadení Strážnik Voľné pracovné miesta

 Oddelenie FO Vojany

Elektrárne Vojany sa nachádzajú na východnom Slovensku v okrese Michalovce, 7 km západne od Veľkých Kapušian. Pozostávajú z dvoch energetických výrobni: Elektrárne Vojany I a Elektrárne Vojany II. Celkovým inštalovaným výkonom 1 320 MW predstavuje SE – EVO najväčšiu tepelnú elektráreň na Slovensku.

     Hlavným poslaním závodu Elektrárne Vojany  je v oblasti pôsobnosti akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne  neustále uspokojovať potreby a požiadavky elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky, bezpečnosť a spoľahlivosť, s čo najnižším vplyvom na životné prostredie. 

     Od 1.1.2005 v  súlade so zákonom č. 473/2005 Zb.  o súkromnej bezpečnosti, stráženie závodu EVO zabezpečujú pracovníci OaBSE, a.s. Mochovce , oddelenie FO Vojany. Strážnici vykonávajú službu v  12 hodinových zmenách a plnia hlavne tieto úlohy:

·         vykonávajú vstupnú a výstupnú kontrolu osôb, motorových a koľajových vozidiel

·         vykonávajú pochôdzkovú činnosť v stanovených priestoroch s kontrolou stavu a zabezpečenia ochrany majetku v objektoch

·         monitorujú pohyb osôb, vozidiel a vlakových súprav, v priestoroch v ktorých zmluvne zabezpečujú fyzickú ochranu

·         obsluhujú technické prostriedky na monitorovanie pohybu osôb a vozidiel,  využívajú detekčný a kamerový systém 

·         vykonávajú sprevádzanie v areáli závodu pri návštevách a pri špeciálnych transportných operáciách

·         vykonávajú protipožiarnu ochranu

·         plnia ďalšie úlohy v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti ,interných predpisov a požiadaviek SE

 

      Koordinačným a riadiacim centrom  v systéme strážnej služby je operačné stredisko. Zloženie operačného strediska tvorí veliteľ zmeny, operátor a dvaja členovia motorizovanej jednotky (MOJ), ktorí sú pri narušení objektu, alebo v prípade potreby  vysielaní na rýchle zásahy.  Veliteľ zmeny je nadriadeným všetkým strážnikom na zmene. Organizuje, riadi a kontroluje činnosť zmeny a vedie predpísanú prevádzkovú dokumentáciu.  Zodpovedá za dôsledne zabezpečenie úloh na zmene. V odôvodnených prípadoch môže prijímať rôzne opatrenia stanovené v zákone a interných predpisoch.

     Operátor zmeny zodpovedá za neustále rádiové a telefonické spojenie s celou zmenou, ZHÚ, obsluhuje  technické zariadenia, kamerový systém, plní úlohy a vedie dokumentáciu na úseku vstupu a výstupu osôb a motorových vozidiel.      Priemerný vek pracovníkov FO Vojany je okolo 37 rokov. Zastúpenie žien je u strážnikov 28 % a u veliteľov zmien 50%.

< späť
oabse oabse oabse oabse oabse oabse oabse