Hlavná stránka Spoločnosť Org. štruktúra Kontakt
Hlavné menu
Hlavná stránka Najnovšie oznamy Etický kódex a plán NTK Často kladené otázky
Oddelenia fyz. ochrany
Oddelenie FO Mochovce Oddelenie FO Bohunice Oddelenie FO Vojany Oddelenia FO Nováky Oddelenie FO Trenčín Oddelenie FO Bratislava
Ponuka zamestnania
Všeobecné podmienky Strážnik jadrových zariadení Strážnik Voľné pracovné miesta

Oddelenie FO Bohunice

Oddelenie fyzickej ochrany Bohunice zabezpečuje fyzickú ochranu objektov vo vlastní­ctve SE, a.s. na lokalite Jaslovské Bohunice. Pred samotným zaradení­m strážnika do výkonu služby je zabezpečené školenie, na ktorom prednášky prezentujú odborní­ lektori. Cieľom školenia je, aby strážnik zí­skal základné vedomosti o elektrárni, topografii a o svojich budúcich pracovných povinnostiach. Po absolvovaní­ tejto teoretickej časti prvotnej prí­pravy, strážnik absolvuje praktickú časť prvotnej prí­pravy na pracovnom mieste.

Výkon fyzickej ochrany zabezpečujeme v 12 hod. pracovných denných a nočných zmenách, formou štvorzmenovej prevádzky, podľa vopred schváleného zmenového kalendáru. Tento systém zabezpečuje pravidelnosť v dochádzke do výkonu služby, čo strážnikom umožňuje dlhodobé plánovanie voľného času. Finančné ohodnotenie zamestnancov je realizované v závislosti od výkonu zastávanej funkcie s rôznymi druhmi prí­platkov a výhod stanovených v Kolektí­vnej zmluve. Nadčasová práca je finančne ohodnotená v zmysle ZP, resp. podľa platnej KZ. Výkon fyzickej ochrany na lokalite Bohunice je zabezpečený aj so služobnými psami. Na svoje si prí­du aj záujemcovia, ktorí­ sa venujú športu, nakoľko takýchto záujemcov zaraďujeme do motorizovanej jednotky.

< späť
oabse oabse oabse oabse oabse oabse oabse