Hlavná stránka Spoločnosť Org. štruktúra Kontakt
Hlavné menu
Hlavná stránka Najnovšie oznamy Etický kódex a plán NTK Často kladené otázky
Oddelenia fyz. ochrany
Oddelenie FO Mochovce Oddelenie FO Bohunice Oddelenie FO Vojany Oddelenia FO Nováky Oddelenie FO Trenčín Oddelenie FO Bratislava
Ponuka zamestnania
Všeobecné podmienky Strážnik jadrových zariadení Strážnik Voľné pracovné miesta

Oddelenie FO Mochovce

Oddelenie fyzickej ochrany Mochovce zabezpečuje fyzickú ochranu objektov vo vlastní­ctve SE a.s. na lokalite Mochovce. Pred samotným zaradení­m strážnika do výkonu služby je zabezpečené školenie, na ktorom prednášky prezentujú odborní­ lektori. Cieľom školenia je, aby strážnik zí­skal základné vedomosti o elektrárni, topografii a o svojich budúcich pracovných povinnostiach. Po absolvovaní­ tejto teoretickej časti prvotnej prí­pravy, strážnik absolvuje praktickú časť prvotnej prí­pravy na pracovnom mieste.

 

Výkon fyzickej ochrany na lokalite Mochovce je zabezpečený aj so služobnými psami. Na svoje si prí­du aj záujemcovia, ktorí­ sa venujú športu, nakoľko takýchto záujemcov zaraďujeme do motorizovanej jednotky, ktorá v systéme fyzickej ochrany má dôležité poslanie.

Strážnu službu zabezpečujeme v 12 hod. pracovných zmenách, formou štvorzmenovej prevádzky podľa vopred schváleného zmenového kalendáru. Tento systém zabezpečuje pravidelnosť v dochádzke do práce, čo umožňuje plánovanie voľného času.

Prí­padná nadčasová práca je finančne kompenzovaná v zmysle ZP, resp. podľa platnej KZ. 

 

< späť
oabse oabse oabse oabse oabse oabse oabse