Hlavná stránka Spoločnosť Org. štruktúra Kontakt
Hlavné menu
Hlavná stránka Najnovšie oznamy Etický kódex a plán NTK Často kladené otázky
Oddelenia fyz. ochrany
Oddelenie FO Mochovce Oddelenie FO Bohunice Oddelenie FO Vojany Oddelenia FO Nováky Oddelenie FO Trenčín Oddelenie FO Bratislava
Ponuka zamestnania
Všeobecné podmienky Strážnik jadrových zariadení Strážnik Voľné pracovné miesta

Oddelenie FO Vojany

Pracovníci OaBSE, s.r.o., oddelenie FO Vojany vykonávajú službu v 12 hodinových zmenách a plnia hlavne tieto úlohy:

· vykonávajú vstupnú a výstupnú kontrolu osôb, motorových a koľajových vozidiel

· vykonávajú pochôdzkovú činnosť v stanovených priestoroch s kontrolou stavu a zabezpečenia ochrany majetku v objektoch

· monitorujú pohyb osôb, vozidiel a vlakových súprav, v priestoroch v ktorých zmluvne zabezpečujú fyzickú ochranu

· obsluhujú technické prostriedky na monitorovanie pohybu osôb a vozidiel, využívajú detekčný a kamerový systém 

· vykonávajú sprevádzanie v areáli závodu pri návštevách a pri špeciálnych transportných operáciách

· vykonávajú protipožiarnu ochranu

· plnia ďalšie úlohy v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti ,interných predpisov a požiadaviek SE, a.s.

< späť
oabse oabse oabse oabse oabse oabse oabse