Hlavná stránka Spoločnosť Org. štruktúra Kontakt
Hlavné menu
Hlavná stránka Najnovšie oznamy Etický kódex a plán NTK Často kladené otázky
Oddelenia fyz. ochrany
Oddelenie FO Mochovce Oddelenie FO Bohunice Oddelenie FO Vojany Oddelenia FO Nováky Oddelenie FO Trenčín Oddelenie FO Bratislava
Ponuka zamestnania
Všeobecné podmienky Strážnik jadrových zariadení Strážnik Voľné pracovné miesta
Charakteristika spoločnosti OaBSE
 
Akciová spoločnosť Ochrana a bezpečnosť SE, s.r.o. (OaBSE, s.r.o.) je dcérskou spoločnosťou Slovenských elektrárni, a.s. Organizácia vznikla dňom zápisu do obchodného registra Okresného súdu v Nitre pod číslom oddiel Sro, vložka číslo 49304/N dňa 8.6.2004 za účelom výkonu strážnej služby na objektoch závodov Slovenských elektrárni a.s.
 
Sídlo spoločnosti je v objektoch SE v Mochovciach s pracoviskami na závodoch:
SE - Mochovce, SE - Bohunice, SE - Nováky, SE - Vojany, VE - Trenčín, a SE - Bratislava.
 
Predmet podnikania:
- strážna služba:
1) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
2) ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach,
3) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
4) ochrana majetku pri preprave,
5) ochrana prepravy majetku a osoby,
6) ochrana osoby
7) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
8) prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému slúžiaceho na ochranu alebo hlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo ochranu osoby, prevádzkovanie jeho časti, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo osoby
9) vypracúvanie plánu ochrany
10) poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až deviatom bode
11) odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až desiatom bode
 
- administratívne služby
- správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- čistiace a upratovacie služby
- poskytovanie služieb informátora
- kuriérske služby
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- technická služba – projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
- poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
- prevádzkovanie čistiarne a práčovne
- oprava odevov, textilu a bytového textilu
 
Riadenie organizácie vychádza z právneho poriadku SR. Postavenie organizácie a základné požiadavky na ňu definuje najmä Obchodný zákonník.
 
Spoločnosť Ochrana a bezpečnosť SE, s.r.o. je od roku 2005 majiteľom certifikátu systému manažérstva kvality v zmysle požiadaviek ISO 9001:2015.
 
Národný bezpečnostný úrad vydal v súlade s par. 50 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností, spoločnosti Ochrana a bezpečnosť SE, a.s., Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa.
Certifikaty
nbu.jpg ISO.jpg

< späť
oabse oabse oabse oabse oabse oabse oabse