Hlavná stránka Spoločnosť Org. štruktúra Kontakt
Hlavné menu
Hlavná stránka Najnovšie oznamy Etický kódex a plán NTK Často kladené otázky
Oddelenia fyz. ochrany
Oddelenie FO Mochovce Oddelenie FO Bohunice Oddelenie FO Vojany Oddelenia FO Nováky Oddelenie FO Trenčín Oddelenie FO Bratislava
Ponuka zamestnania
Všeobecné podmienky Strážnik jadrových zariadení Strážnik Voľné pracovné miesta

Etický kódex a Plán nulovej tolerancie korupcie

Vážení kolegovia,

spoločnosť Ochrana a bezpečnosť SE prijíma aktualizovanú verziu Etického kódexu. Sú v ňom zakotvené princípy zodpovedného podnikania, ku ktorým sa Ochrana a Bezpečnosť SE hlásia. Zároveň predstavuje záväznú príručku konania pre každého z nás - zamestnancov, dodávateľov a všetkých, ktorí s našou spoločnosťou spolupracujú. Nezabúdajme, že len jeho dôsledným dodržiavaním zabezpečíme jeho skutočnú účinnosť.
 
Patriť k spoločnosti Ochrana a bezpečnosť SE znamená, okrem iného, každodenne uplatňovať princípy a konanie stanovené Etickým kódexom. Je to základný predpoklad zodpovedného rastu našej Spoločnosti. Dôsledným uplatňovaním stanovených zásad a šírením kultúry v súlade s kódexom aj medzi kolegami v každodennom živote k tomu prispeje každý z nás.
 
 
Predstavenstvo

 

Na stiahnutie:

Etický kódex OaBSE.pdf

vyhlásenie - Etický kódex.doc

Plán NTK.pdf

 

 < späť
oabse oabse oabse oabse oabse oabse oabse