Hlavná stránka Spoločnosť Org. štruktúra Kontakt
Hlavné menu
Hlavná stránka Najnovšie oznamy Etický kódex a plán NTK Často kladené otázky
Oddelenia fyz. ochrany
Oddelenie FO Mochovce Oddelenie FO Bohunice Oddelenie FO Vojany Oddelenia FO Nováky Oddelenie FO Trenčín Oddelenie FO Bratislava
Ponuka zamestnania
Všeobecné podmienky Strážnik jadrových zariadení Strážnik Voľné pracovné miesta

Oddelenie FO Bratislava

Oddelenie fyzickej ochrany OaBSE,s.r.o. Bratislava zabezpečuje fyzickú ochranu riaditeľstva Slovenských elektrární, a.s.
Strážnu službu zabezpečujeme v 12 hodinových pracovných zmenách, podľa schváleného zmenového kalendára, čím je zabezpečená systematičnosť a pravidelnosť v dochádzke do zamestnania a zamestnanci si môžu svoj voľný čas plánovať dlhodobejšie. 
Niektoré hlavné činnosti sú zamerané najmä na:
- vstupnú a výstupnú kontrolu osôb, ich doprevádzanie v objekte budovy,
- monitorovanie činnosti a pohybu osôb v objekte, prostredníctvom kamerového systému,
- obsluha zverených technických prostriedkov,
- zabezpečovanie kľúčového systému v objekte,
- zabezpečenie protipožiarnej ochrany ,
- plnenie ďalších úloh v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti, interných predpisov a požiadaviek Slovenských elektrární a.s.
 
Pred prijatím do zamestnania je každý zamestnanec preškolený v oblasti BOZP a PO. Po nástupe je zamestnanec oboznámený s platnými smernicami a metodikami spoločnosti zameranými na kvalitný výkon strážnej služby.
< späť
oabse oabse oabse oabse oabse oabse oabse