Hlavná stránka Spoločnosť Org. štruktúra Kontakt
Hlavné menu
Hlavná stránka Najnovšie oznamy Etický kódex a plán NTK Často kladené otázky
Oddelenia fyz. ochrany
Oddelenie FO Mochovce Oddelenie FO Bohunice Oddelenie FO Vojany Oddelenia FO Nováky Oddelenie FO Trenčín Oddelenie FO Bratislava
Ponuka zamestnania
Všeobecné podmienky Strážnik jadrových zariadení Strážnik Voľné pracovné miesta

Oddelenie FO Trenčín

Zabezpečuje fyzickú ochranu administratí­vnej budovy závodu SE-VE Trenčí­n a Vodnej elektrárne Trenčí­n.

Oddelenie FO je jedným z najmenší­ch v sústave oddelení­ poskytujúcich fyzickú ochranu. Významom sa však plne vyrovnáva ostatným oddeleniam vykonávajúcim strážnu službu na lokalitách klasických elektrárni. Výkon služby je lokalizovaný na objekt riaditeľstva vodných elektrárni v centre mesta a na strážne stanovište v objekte samotnej vodnej elektrárne.
V Administratí­vnej budove závodu SE-VE je mimo pracoví­sk riadiaceho a technicko- hospodárskeho zabezpečenia činností­ vodných elektrární­ aj dispečing, ktorého úlohou je programovať a operatí­vne riadiť prevádzku všetkých vodných elektrární­ vážskej kaskády v súlade s potrebami elektrizačnej sústavy a s požiadavkami vodného hospodárstva. Pre plnenie tejto úlohy bolo medzi dispečingom a elektrárňami vybudované diaľkové meranie a ovládanie. Vodná elektráreň Trenčí­n patrí­ do derivačnej kaskády vodných elektrární­ na Váhu so začiatkom prevádzky v roku 1956. Jej výkon je 2x 11,5 MVA s priemernou ročnou výrobou 86 252 MWh. Ojedinelosťou je systém vykurovania objektov Vodnej elektrárne Trenčí­n zdrojom tepla je tepelné čerpadlo s využití­m oteplenej chladiacej vody generátorov. Súčasťou Vodnej elektrárne Trenčí­n je záhradkárska osada zamestnancov SE-VE.

Čo sa dotýka zabezpečenia strážnikov, je zrovnateľné s ostatnými lokalitami či už strategického významu, alebo klasiky. Zamestnanci sú pri prijatí­ do zamestnania vyškolení­ v oblasti BOZP a PO, zaškolení­ priamym nadriadeným na pracovnom mieste a vystrojení­ novými uniformami. Je vytvorené kultúrne a odpovedajúce pracovné prostredie so zabezpečení­m šatní­, osobnej hygieny celoročne s teplou vodou

Finančné ohodnotenie zamestnancov je realizované v závislosti od výkonu zastávanej funkcie s rôznymi druhmi prí­platkov a výhod stanovených v Kolektí­vnej zmluve. Samotný výkon fyzickej ochrany je vykonávaný nepretržite počas 12-hodinových denných a nočných zmien
 

Fotogaléria Trenčín
vodna_el_trencin_maly.jpg

< späť
oabse oabse oabse oabse oabse oabse oabse